skip to Main Content

Kreativa leksaker

För ett barn är leken avgörande för barnets utveckling. När barn leker utvecklas deras personlighet. Genom leken tar barn sig an världen och gör den mer begriplig. Mindre barn uttrycker sig väldigt mycket genom lek och därigenom kan en vuxen…

Read More
Back To Top