Doula

Att föda med en doula

En doula är en erfaren kvinna som ger stöd under graviditet och förlossning. Ordet doula kommer från grekiskan och betyder “kvinna som ger omvårdnad”, vilka har funnits i alla tider vid barnafödande. Att föda med en doula ger en större trygghet – till båda föräldrarna! Hur du upplever din förlossning beror oftast på vilket stöd du får, om du upplever att du blir sedd och respekterad och hur trygg du känner dig i din förlossningssituation. Doulan hjälper till med stöd, information, samt olika tekniker och metoder för att underlätta förlossningen.

Rädsla ger spänningar, spänningar ger smärta, smärta ger längre förlossning. En doula kan hjälpa till att bryta mönstret och föra mamman tillbaka till en lugn rytm. Eftersom doulan finns med föräldrarna hela tiden, följer hon er förlossning nära. Doulans uppgift är inte bara att stödja mamman, att stödja partnern är lika viktigt! Genom att finnas nära hjälper doulan till att ge information så föräldrarna kan sedan kan fatta beslut. Hon underlättar också partnerns ansvar och han kan lättare koncentrera sig på mamman. Tillsammans blir de ett team och mamman behöver aldrig vara ensam! Det finns mycket forskning på förlossning med doula och all doula-forskning visar på mindre komplikationer när en doula finns med som stöd.

Mer information om doulor hittar du på ODIS hemsida: www.doula.nu.