För ett barn är leken avgörande för barnets utveckling. När barn leker utvecklas deras personlighet. Genom leken tar barn sig an världen och gör den mer begriplig. Mindre barn uttrycker sig väldigt mycket genom lek och därigenom kan en vuxen förstå barnens tankar och känslor bättre. Vissa leksaker kan bidra till att barnen blir lite mer kreativa och fantasifulla. Leksaker som barnet är extra intresserat av kan vara en bra idé att ge barnet eftersom de då med största sannolikhet kommer att främja leken. Leksaker som bidrar till kreativitet är Pokemon leksaker som många barn älskar och inspireras av att leka med. Pokémon som från början var ett spel har utvecklats till så mycket mer än bara det. Pokémon skapar engagemang hos barn och bidrar förutom till kreativitet även till rörelse och gemenskap. Hittar barnet något annat barn som gillar det lika mycket kan det bli väldigt bra lekar. Att ge barn kreativa och pedagogiska leksaker ger det naturliga lärandet en knuff och koordinationen och den logiska tanken kommer automatiskt när barn leker med kreativa leksaker. Med denna typ av leksaker kan även barn lära sig saker som exempelvis matte, siffror, bokstäver eller dylikt. Barns sinne för färg, form och logiskt tänkande brukar stärkas. Kreativa leksaker kan också bidra till att barnet upptäcker intressen och sidor som de inte visste fanns. För många barn finns det ingen begränsning när det kommer till kreativ lek och eftersom barn har en uppfinningsförmåga och en påhittighet kan de med rätt saker skapa en ännu större skaparlust.

Den fria leken är viktig

När barn leker utvecklas de även socialt i samspel med andra och känslomässigt eftersom de lär sig förstå sina egna och andras känslor. Intellektet utvecklas också då barn tolkar världen och gör den begriplig. När barn leker bearbetar de olika tankar och känslor, både positiva och negativa känslor. Det är viktigt att barn har möjlighet att leka fritt och inte vara styrda i en målinriktad aktivitet. I den fria leken ska barnet styra och leken ska vara på deras premisser. Det är viktigt att det finns tid och utrymme i vardagen för barn att kunna leka fritt. Antingen själva eller tillsammans med någon kompis. Barns lek ser olika ut i olika åldrar, sedan är barn är väldigt olika. Därför är det viktigt att anpassa leksakerna efter barnets personlighet och ålder.