Det är inte bara vi vuxna som upplever stress och oro. Barn är också känsliga för det. Det har gjorts en hel del forskning där rapporter visar att allt fler barn och ungdomar känner sig stressade eller oroliga. Det finns en hel del saker man som förälder eller anhörig kan göra för att få barnet eller ungdomen att må bättre och i det här inlägget får du några tips.

Prata om det

För att både du och ditt barn ska förstå bättre vad det känner och varför det gör det är det viktigt att ni kan prata om det. Det är viktigt att du är uppmärksam på vad ditt barn berättar för dig och tar det på allvar för att du ska kunna hjälpa ditt barn på bästa sätt. Ibland är det bara genom att lyssna och ge råd utifrån dina egna erfarenheter och kunskaper.

Hantera stress

Många skolungdomar upplever stress. Det blir vanligare och vanligare att ungdomar söker vård på grund av stressrelaterade problem. Det kan bland annat vara för att de har en enorm press på sig och det är inte lätt att hantera när man är ung. Det finns flera saker du kan göra om ditt barn känner stress. Du kan till exempel köpa en stressboll. Stressbollar används för att hantera stress både bland barn, ungdomar och för vuxna. Det finns stressbollar i olika färger, former och storlekar.

Ett annat sätt för att hantera stress är att schemalägga barnets skolarbete och fritidsaktiviteter. Många upplever att de blir mer stressade när de inte har en bra överblick över vad som behöver göras och när. En bra grej du kan göra då är att köpa en kalender eller ett anteckningsblock där barnet kan skriva ner vilka uppgifter som behöver göras varje dag eller varje vecka för att sedan stryka över när uppgiften är avklarad. Att se att man får saker gjorda och klarar av dem triggar hjärnans belöningssystem, vilket får oss att må bättre.

Kreativitet

Att låta barnet vara kreativt kan vara ett bra sätt för barnet att uttrycka sina känslor. Att låta barnen vara kreativa och leka är ett bra sätt för yngre barn att hantera sina känslor och få vara barn för en liten stund. Inom terapin är det vanligt att man under sessionen låter barnen leka och vara kreativa under observation. När barn leker så bearbetar de sina känslor och uttrycker dem genom lek på olika sätt. Därför är det viktigt att låta barnen leka vad de vill.

Ta hjälp

Om du är orolig för att ditt barn mår psykiskt dåligt ska du inte vara rädd för att ta hjälp. Det kan vara svårt som förälder att veta var gränsen går och hur du bäst kan hjälpa ditt barn. Det är bättre att du tar hjälp och låter de som har mer kunskap och erfarenhet kring barn och psykisk ohälsa avgöra om ditt barn behöver vård och vilken sorts vård de skulle behöva.