Ökad känslighet

Jämfört med oss vuxna så är barn betydligt känsligare mot gifter och kemikalier. Till och med under graviditeten är det ofödda barnet väldigt känsligt

Read More

Sträva mot en giftfri vardag

Som vi nämnde tidigare så är det tyvärr omöjligt att undvika att utsättas för olika typer av kemikalier och farliga ämnen i vår vardag. Vi kan plocka

Read More

Giftfria förskolor

År 2013 startade Naturskyddsföreningen sitt projekt Operation giftfri förskola, då undersökningar visade att bland olika inomhusmiljöer så var förskol

Read More

Säkra material i leksaker

Det allra säkraste materialet i barnleksaker är trä, dock behöver man fortfarande undersöka så att träet inte är behandlat med farliga kemikalier elle

Read More

Åldersanpassade leksaker

Var väldigt noga med storleken på leksaker, så att de är anpassade till åldern på era barn. Det är lika viktigt att undersöka detta, som att titta eft

Read More