Som vi nämnde tidigare så är det tyvärr omöjligt att undvika att utsättas för olika typer av kemikalier och farliga ämnen i vår vardag. Vi kan plocka undan de produkter som vi vet är farliga, men vi möter andra former av ämnen i både mat, leksaker, kläder, kroppsprodukter och mycket mer. Produkter utvecklade för barn har betydligt fler restriktioner att möta och leva upp till för att barnen ska utsättas så lite som möjligt för farliga ämnen. Bland annat finns CE-märkningen, en produktmärkning för EU:s inre marknad, som säkerställer grundläggande krav på till exempel hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Strävar man efter en så giftfri vardag som möjligt så minskar man åtminstone på mängden ämnen som barnen utsätts för än om man inte reflekterar över det alls. Att köpa ekologiska livsmedel i så stor utsträckning som möjligt är ett stort steg i rätt riktning. Det är lätt att hitta listor på de produkter som besprutas mest likväl som listor på de produkter som besprutas minst. Eftersom ekologiska varor ofta kostar lite mer så kan man trots allt spara lite pengar på att välja de produkter som det är bäst att köpa ekologiska. Även kroppsprodukter finns att köpa ekologiska, precis som olika sorters barnkläder.

Ett råd är att sätta er ner och gå igenom vilka aktiva val ni vill göra när det kommer till att skapa en så giftfri vardag som möjligt, både för er och era barn. Vilka livsmedel och produkter vill ni satsa på att köpa ekologiska, vilka märkningar vill ni leta efter och vilka material vill ni fokusera på? Vilka barnkläder och vilka sorts leksaker? Flera små steg i rätt riktning kommer göra skillnad även om det kan kännas som ett väldigt stort projekt att bli mer medvetna konsumenter. Gör det i etapper och med tiden kommer valen ni gör komma per automatik. Allt blir lättare när man har börjat vänja sig vid det, och hjärnan har lärt sig era nya, miljömedvetna och kemikaliesmarta vardagsval.

Att börja göra mer medvetna val när det kommer till kemikalier och andra farliga ämnen, gör att ni automatiskt också blir mer miljömedvetna. Ni slår två flugor i en smäll och gör både er själva, era barn och jorden en tjänst. Kanske ni även påverkar övrig familj och vänner till att göra liknande val, ringarna på vattnet börjar spridas och smartare och säkrare val blir förhoppningsvis normen i er omgivning.