Jämfört med oss vuxna så är barn betydligt känsligare mot gifter och kemikalier. Till och med under graviditeten är det ofödda barnet väldigt känsligt mot farliga ämnen som det utsätts för. Moderkakan skyddar mot mycket men inte mot allt, och det blir extra viktigt att som blivande mamma vara försiktig. Skaffa dig kunskap och gör kemikaliesmarta val så mycket det går för att skydda ditt växande barn. Eftersom flera av barnets organ fortsätter utvecklas även efter födseln så är det de här organen som blir extra känsliga för kemikaliepåverkan när barnet växer upp. Som vuxna har vi utvecklat skyddssystem för exempelvis hjärnan, men detta tar tid att skapa och därför är hjärnan extra känslig för farliga ämnen under uppväxten.

Vi har fullt av kemiska produkter och andra farliga ämnen i vår vardag, som lätt kan skada våra barn. Det är lätt att glömma något framme eller att ett nyfiket barn pillar upp en kork eller liknande och får i sig frätande ämnen eller batterier. Tack och lov är allvarliga förgiftningar hos barn ovanliga, men det är trots allt väldigt viktigt att föräldrar ställer undan farliga ämnen samt har uppsikt.

Det vi nämnt hittills är produkter och situationer som vi relativt självklart tänker på som farliga för barn. Det finns dock fler risker som vi inte lika lätt tänker på och det är barnkläder och barnleksaker. Många föräldrar är ändå medvetna om detta, kanske speciellt när det kommer till leksaker, men kläder kan vara lite av en snårskog. Vi ska återkomma till detta lite längre ner i artikeln. Det vi dock kan konstatera är att barn är betydligt känsligare än vi vuxna, men det finns också intressanta jämförelser att göra för att se hur vi kan stärka våra barn mot farliga ämnen. För hur gärna vi än vill så går det inte att komma undan kemikalier och andra farliga ämnen. Det vi kan göra är att ta hand om och stärka barnens immunsystem. Detta är också ett av de organ som är väldigt känsligt för påverkan under uppväxten, då det fortfarande är väldigt outvecklat vid födseln.

Ett starkt immunsystem tar bättre hand om inkräktare som påverkar kroppen negativt, och det finns många sätt att stödja dess utveckling och uppbyggnad. Forskning visar bland annat att barn som växer upp på landet, allra helst på bondgårdar, har ett mer välutvecklat immunsystem och en bättre uppbyggd tarmbiota. Att som gravid besöka mjölkgårdar stärker barnets immunsystem, vilket även ger färre allergier. Just allergier är något som har ökat markant i hela västvärlden och en av förklaringarna är att dagens barn är betydligt mindre utsatta för mikroorganismer. Detta ger färre infektioner och en försenad utveckling och mognad av immunsystemet. Så ett tips till alla föräldrar är att så mycket som möjligt ge sig ut på landsbygden med barnen, besöka bondgårdar, springa ut i skogen och inte vara rädda för att smutsa ner sig. Med smutsen kommer mikroorganismer och med dem utvecklas immunförsvaret. Och ett starkt immunförsvar ger större möjlighet för kroppen att ta hand om otrevliga ämnen.